زن های خوب همانند گل های قالیَند

نه انتظار باران را دارند

و نه دلهره چیده شدن

دائمی اند و ماندگارچهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:36 | منتظر |
الهی باخاطری خسته ازاغياروبه فضل تواميدوار،دست ازغیرتوشسته ودرانتظاررحمتت نشسته ام.
بدهی کریمی،ندهی حکیمی
بخوانی شاکرم،برانی صابرم
الهی احوالم چنانست که میدانی واعمالم چنین است که میبینی.
نه پای گریزدارم ونه زبان ستیز،
یاارحم الراحمین

 

 چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:20 | منتظر |
شخصی از امام صادق علیه السّلام سوال کرد که با توجه به آیه شریفه « ادعونی استجب لکم »( سوره مبارکه مومن آیه 60) مرا بخوانید تا اجابت کنم شما را؛ ما خدا را می خوانیم ولی دعای ما را به استجابت نمی رساند امام فرمودند: آیا به گمان تو خدا خلف وعده می کند؟
عرض کردم نه! فرمود: پس چرا دعای شما مستجاب نمی شود؟گفتم : نمی دانم :حضرت فرمود: ولی من راز آن را به تو می گویم «هرکس خدا را در آنچه فرمان داده اطاعت کند سپس خدا را از جهت دعا بخواند که دارای شیوه مخصوصی است دعایش مستجاب می شود » گفتم منظورتان از شیوه دعا چیست؟
امام صادق علیه السّلام فرودند: نخست خدا را حمد و ستایش می کنی سپس نعمت های که به تو داده است را بر زبان جاری می کنی و آنگاه شکر گذاری می نمایی و بعد بر محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم) صلوات می فرستی و سپس گناهان خود را به یاد می آوری و به انجام آن ها اقرار می کنی و از آنها به خدا پناه می بری. و سپس دعا می کنی این است جهت دعا .چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:18 | منتظر |
من  کامل شدن خودمو  وزندگیمو 

تو پدر شدن میبینم .چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:18 | منتظر |
خدایا .. من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت می شوم 
همانی که وقتی دلش می گیرد و بغضش می ترکد، می آید سراغت 
من همانی ام که همیشه دعاهای عحیب و غریب می کند 
و چشم هایش را می بندد و می گوید 
من این حرف ها سرم نمی شود. باید دعایم را مستجاب کنی

             
همانی که گاهی لج می کند و گاهی خودش را برایت لوس می کند 

همانی که نمازهایش یکی در میان قضا می شود و کلی روزه نگرفته دارد 
همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف می زند 
گاهی بد جنس می شود البته گاهی هم خود خواه 
حالا یادت آمد من کی هستم چهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:16 | منتظر |
خدايا همه از تو ميخواهند "بدهي" اما، من از تو ميخواهم "بگيري" خستگي،دلتنگي و غصه ها را ، از لحظه لحظه ي روزگار همه آنهايي که دوستشان دارمچهارشنبه هفدهم تیر ۱۳۹۴ | 15:15 | منتظر |
 

   یاعلی ذاتت ثبوت قل هو الله احد        نام تو نقش نگین امر الله الصّمد

     لم یلد از مادر گیتی ولم یولد چو تو    ولم یکن بعد از نبی مثلت له کفواً احدشنبه هفتم دی ۱۳۹۲ | 14:1 | منتظر |

خدای مهربون همسری مهربون و دوست داشتنی بهم عطا کرده و... خداوندا سپاس تو را که به من حبیبه ای عطا نمودی تا زندگی عاشقانه ی را تجربه کنم .... اما در این وب مینویسم برای او.......او که هدیه ای آسمانیست....او که هنوز نیامده .......می نویسم تا بخواند و بداند که نیامده چقدر دوست داشتنی است اگر بیاید....پنجشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۹۲ | 13:18 | منتظر |
مرگ آمده و به بخت ما پا زده است

خود را به دروغ زندگی جا زده است

یک بی در و پیکر سیاه  خالی است

انگار مغول به خانه ی ما زده است

 
سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ | 12:25 | منتظر |
مطالب قدیمی تر