برای کمک به معلولین ذهنی تصمیم گرفتم 50 درصد

از هزینه طراحی عکس و فیلممو به اونا کمک کنم


طراحی عکس به صورت حرفه ای

میکس فیلم جشن تولد با قیمت باور نکردنی 50 هزار تومان

اگه شما هم میخواید تو این کار خیر شریک بشید

تو قسمت نظرات تلفن یا ایمیلتونو بذارید تا باهاتون تماس بگیریم

تا نحوه ارسال عکس یا فیلمتونو هماهنگ کنیم.


نام بازی : بازی وبلاگی پرواز با یه مبلغ اندک !

داور : خداوند

کمک دارو : وجدان خودتون

 

با یک کمک کوچیک دو بال ساخته ام

و می خواهم با آنها تا خداوند پرواز کنم

کسی هست که در این پرواز یاریم کند ؟!
تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:55 | نویسنده : منتظر |

http://axgig.com/images/42964259003361488653.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:54 | نویسنده : منتظر |
http://axgig.com/images/04524834548557337909.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:54 | نویسنده : منتظر |
http://axgig.com/images/45338799765435137705.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:54 | نویسنده : منتظر |
http://axgig.com/images/74245276852508968586.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:54 | نویسنده : منتظر |
http://axgig.com/images/99365641180646424447.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:53 | نویسنده : منتظر |

http://axgig.com/images/17291573028334903854.jpgتاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:53 | نویسنده : منتظر |تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:53 | نویسنده : منتظر |تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:46 | نویسنده : منتظر |

برای کمک به معلولین ذهنی تصمیم گرفتم 50 درصد

از هزینه طراحی عکس و فیلممو به اونا کمک کنم


طراحی عکس به صورت حرفه ای

میکس فیلم جشن تولد با قیمت باور نکردنی 50 هزار تومان

اگه شما هم میخواید تو این کار خیر شریک بشید

تو قسمت نظرات تلفن یا ایمیلتونو بذارید تا باهاتون تماس بگیریم

تا نحوه ارسال عکس یا فیلمتونو هماهنگ کنیم.


نام بازی : بازی وبلاگی پرواز با یه مبلغ اندک !

داور : خداوند

کمک دارو : وجدان خودتون

 

با یک کمک کوچیک دو بال ساخته ام

و می خواهم با آنها تا خداوند پرواز کنم

کسی هست که در این پرواز یاریم کند ؟!
تاريخ : جمعه شانزدهم اسفند 1392 | 22:45 | نویسنده : منتظر |